Autoškola HIN - Online test

00:45:00
   za odgovoriti :38
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

pitanje 1

Koja se vozila ne smiju uključiti u promet autocestom odnosno brzom cestom?

A koja ne mogu razviti brzinu veću od 60 km na sat
B mopedi i traktori
C motocikl s bočnom prikolicom
D koja nisu motorna vozila

pitanje 2

O čemu ovisi dužina puta reagiranja?

A o stanju i vrsti kolnika
B o brzini vožnje
C o vremenu reagiranja

pitanje 3

Koja se svjetla, u pravilu, koriste za osvjetljavanje ceste?

A kratka svjetla
B duga svjetla
C pozicijska svjetla

pitanje 4

Koja se vozila ne smiju vući užetom?

A vozila koja imaju neispravan uređaj za osvjetljavanje
B vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje
C vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova
D vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje

pitanje 5

S koje ćete strane neposredno ispred ili u raskrižju pretjecati vozilo koje skreće ulijevo?

A s desne strane, ako se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo
B s lijeve strane

pitanje 6

Na kojim mjestima ne smijete zaustaviti ili parkirati vozilo?

A na udaljenosti manjoj od 5 metara od pješačkog prijelaza
B ako je širina slobodnog prolaza do pune uzdužne linije manja od 3 metra
C na udaljenosti većoj od 15 metara od tunela
D na udaljenosti manjoj od 5 metara od raskrižja

pitanje 7

Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, odnosno brzoj cesti?


pitanje 8

Kada će se vozača kazniti novčano od 5.000 do 15.000 kn ili kaznom zatvora do 60 dana?

A ako se u naselju kreće brzinom većom od 30 km na sat od dopuštene
B ako se u naselju kreće brzinom većom od 50 km na sat od dopuštene

pitanje 9

Kolika mora biti najmanje širina slobodnog prolaza na dijelu ceste od zaustavljenog ili parkiranog vozila do pune uzdužne crte na kolniku?


pitanje 10

Kojom najvećom brzinom smijete voziti cestom izvan naselja, osim na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila?


pitanje 11

U normalnim prometnim uvjetima brzina vožnje na cesti ne smije se ograničiti prometnim znakom ispod:


pitanje 12

Koji najmanji razmak morate ostaviti od vozila do najbližeg ruba poprečnog kolnika ako ga želite parkirati?


pitanje 13

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

A na početak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila
B na to da je dozvoljena vožnja samo osobnim automobilima
C na ograničenje brzine kretanja do 110 km na sat

pitanje 14

Na što ukazuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

A na raskrižje s cestom s prednošću prolaska na udaljenosti 100 m
B na obvezno zaustavljanje na udaljenosti od 100 m

pitanje 15

Što označuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom?

A na opasnu uzbrdicu u duljini od 600 m od znaka
B opasnu uzbrdicu 600 m nakon znaka

pitanje 16

Na što ukazuje ovaj prometni znak?

A na obvezan smjer
B da vozim po cesti s jednosmjernim prometom
C da nema prometa iz suprotnog smjera

pitanje 17

Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka?

A motocikle bez prikolice
B mopede
C traktore

pitanje 18

Na što vam ukazuje ovaj prometni znak?

A na zabranu prometa u jednom smjeru
B na zabranu prometa u oba smjera
C da se promet odvija samo iz suprotnog smjera

pitanje 19

Na koja vozila se odnosi ovaj prometni znak?

A na mopede
B na osobne automobile
C na traktore

pitanje 20

U ovoj situaciji prestrojili ste se za skretanje ulijevo. Kako ćete postupiti obzirom na oznake na kolniku?

A na drugom raskrižju skrenuti ulijevo
B na prvom raskrižju skrenuti ulijevo
C na prvom raskrižju voziti ravno
D povećati pozornost

pitanje 21

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

A voziti prije autobusa
B propustiti autobus i voziti prije automobila

pitanje 22

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

A propustiti crveni automobil
B voziti poslije crnog automobila
C propustiti oba automobila

pitanje 23

Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?

A propustiti motocikl i voziti prije autobusa
B propustiti oba vozila

pitanje 24

Vozite bijeli automobil kao na slici. Kako ćete postupiti?

A povećati pozornost
B čekati dok se na semaforu ne upali zeleno svjetlo
C nastaviti vožnju

pitanje 25

Koje opasnosti prijete u trenutku ulaska u tunel?

A slaba vidljivost
B velika razlika u jačini svjetlosti izvan i u tunelu
C spora prilagodba oka na tamu

pitanje 26

Sustigli ste vozilo u situaciji kao na slici. Želite ga pretjecati. Kako ćete postupiti?

A povećanom brzinom obaviti pretjecanje
B odustati od pretjecanja
C voziti na minimalnom razmaku
D voziti sredinom kolnika

pitanje 27

Približavate se raskrižju na kojem stoji policajac kao na slici. Što znači znak što ga policajac daje?

A dopušten prolazak vozilima koja voze ravno ili skreću udesno
B dopušten prolazak vozilima koja skreću ulijevo
C zabranu prolaska vozilima koja voze ravno ili skreću udesno

pitanje 28

Kako ćete voziti ulaskom u naselje kao na slici?

A voziti brzinom do 40 km/h samo do prvog raskrižja
B voziti kroz naselje do izlaska brzinom do 40 km/h
C pogledati na brzinomjer

pitanje 29

Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na cesti?

A ako postoji opasnost od pojave vodenog klina
B ako je na kolniku poledica
C ako je kolnik prekriven snijegom

pitanje 30

Smijete li vući neispravno vozilo autocestom?

A da, ali samo krutom vezom
B da, ali samo do prvog izlaska s autoceste
C ne, ne smijem

pitanje 31

U kojim slučajevima bočni vjetar može biti jako opasan?

A kod vožnje preko nadvožnjaka
B kod vožnje cestom koja prolazi šumom
C kod vožnje preko mostova

pitanje 32

Kako može djelovati i mala količina alkohola u krvi?

A produžuje vrijeme reagiranja vozača
B može bitno povećati širinu vidnog polja
C prividno može povećati odvažnost u prometu
D prividno stimulativno
E može bitno povećati vozačeve sposobnosti

pitanje 33

Vozite u situaciji kao na slici. Koje vozilo ne smijete pretjecati?

A motocikl
B moped
C osobni automobil
D teretni automobil

pitanje 34

Na raskrižju želite skrenuti lijevo. Kako ćete se mimoići s vozilom koje iz suprotnog smjera također skreće ulijevo?

A proći ću ga sa svoje desne strane
B proći ću ga sa svoje lijeve strane

pitanje 35

Koje radnje ne smijete činiti na cesti s jednosmjernim prometom?

A polukružno okretati vozilo
B voziti unatrag
C voziti u suprotnom smjeru

pitanje 36

Koje radnje ne smijete izvoditi na autocesti?

A vožnju unatrag
B prelazak vozilom iz desne u lijevu prometnu traku
C polukružno okretanje

pitanje 37

Autobus kojim se organizirano prevoze djeca zaustavljen je na kolniku zbog ulaska i izlaska djece. Kako ćete postupiti?

A zvučnim znakom upozoriti djecu i obići autobus
B obvezno zaustaviti vozilo
C smanjiti brzinu i oprezno obići autobus

pitanje 38

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

A nastaviti vožnju bez zaustavljanja
B omogućiti pješacima prelazak preko kolnika
C zvučnim znakom upozoriti pješake i nastaviti vožnju

Ovdje ocijeni test